Może wydawać się, że Prawo zamówień publicznych wprowadza zbędną komplikację do oczywistej procedury nabywania dóbr i usług. To tylko pozory. W praworządnym kraju musi obowiązywać system formalno-prawny, w ramach którego jednostki z sektora finansów publicznych dokonują zamówień od prywatnych przedsiębiorców. Takie działanie zapewnia bowiem pełną transparentność, jawność i równość w obszarze kontraktów zawieranych przez jednostki rządowe, samorządowe i inne instytucje publiczne, co z kolei pozwala wyeliminować przypadki korupcji w tym zakresie. Czy jednak cała procedura rzeczywiście jest na tyle skomplikowana, że do jej prawidłowej realizacji niezbędny jest kurs z zamówień publicznych?

Prawo zamówień publicznych to niezwykle złożona dziedzina

Czy wiesz, że w polskim systemie prawnym funkcjonuje niewiele aktów prawnych, które są obszerniejsze od ustawy o Prawie zamówień publicznych? To nie żart. Rzeczona ustawa liczy sobie ponad 300 (słownie: trzysta) stron, a nie można zapomnieć o powiązanych z nią rozporządzeniach. W tym miejscu należy także wspomnieć, że zmiany i nowelizacje w tym obszarze są raczej regułą, nie wyjątkiem.

Nie jest to specjalnie zaskakujące. Zamówienia publiczne stanowią przecież niezwykle istotny element finansów publicznych, zatem procedury związane z wydatkowaniem środków budżetowych w jednostkach rządowych i samorządowych muszą być szczegółowe. To jednak wymusza konieczność nieustannego poszerzania swojej wiedzy w tym zakresie. Należy bowiem wiedzieć, że nawet eksperci z tej dziedziny, którzy posiadają szeroką wiedzę ogólną, nierzadko muszą szczegółowo zgłębiać wybrane zagadnienia.

W przypadku osób, które na wymagającym rynku zamówień publicznych stawiają dopiero pierwsze kroki, szczególnie ważną kwestią jest nabycie wiedzy ogólnej w tym zakresie. Dzięki temu będą mogli bez przeszkód przystępować do procedur przetargowych.

Kto powinien skorzystać ze szkolenia z zamówień publicznych?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, szkolenia zamówienia publiczne (sprawdź na: https://www.szkolenia-semper.pl/szkolenia-prawo/prawo-zamowien-publicznych) są odpowiednie zarówno dla ekspertów i specjalistów poszukujących szczegółowej wiedzy i chcących usystematyzować już posiadaną, jak i dla osób początkujących, którzy chcą zapoznać się z zagadnieniami ogólnymi i bardziej szczegółowymi. Dotyczy to zarówno zamawiających, jak i wykonawców.

Trzeba bowiem pamiętać, że prawidłowość procedury zależy od tego, jak przetarg zostanie przygotowany przez zamawiającego. Jednocześnie, to właśnie na stronie zamawiającej leży odpowiedzialność prawna związana z ewentualnym niedochowaniem wszystkich obowiązujących procedur.

Z punktu widzenia wykonawcy, kurs z zamówień publicznych daje możliwość zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności, które są podstawą bezbłędnej odpowiedzi na ogłoszony przetarg. Każdy, nawet najdrobniejszy błąd i każde odstępstwo od obowiązujących przepisów stanowi czynnik dyskwalifikujący i przez to uniemożliwia udział w postępowaniu przetargowym. Mając to wszystko na względzie, łatwo można dojść do wniosku, że szkolenia zamówienia publiczne w praktyce są inwestycją, która przełoży się na wymierne korzyści.

ikona podziel się Przekaż dalej