Kobiety w historii - nazwiska, osiągnięcia, znaczenie

Historię tworzyli dotychczas głównie mężczyźni. Kobietom wyznaczono rolę w ognisku domowym. Mimo kobiety odegrały również znaczącą rolę w polityce, jako władczynie, regentki, a nawet wodzowie armii. Mało kto wie, że kobiety, w imieniu  mężów lub synów, rządziły nierzadko ogromnymi dobrami, a nawet całymi państwami, i robiły to dobrze. Wiele kobiecych postaci historycznych, budzi kontrowersje, gdyż niejedna  bezwzględnie walczyła o swoją pozycję.

Najważniejsze kobiety w historii - biografie

Rola kobiet w historii i polityce

O roli kobiet w historii świata świadczą najdawniejsze rzeźby, stanowiące figurki kobiet. W czasach, gdy ludzie niedojadali i głodowali, figurki monstrualnie otyłych kobiet świadczą, że musiały to być władczynie, które nie pracowały, którym podawano jedzenie i które noszono w lektyce.

Rola kobiet najczęściej ograniczała się do domu, co nie oznacza, że były one kurami domowymi, gdyż w czasach historycznych kobieta rządziła nie tylko domem, lecz całym rodzinnym majątkiem w zastępstwie męża. W Historii kobiety, czy to  sprawujące rzeczywistą władzę, czy też działające zakulisowo, znaczyły bardzo wiele w polityce. Od zarania dziejów sojusze pieczętowano małżeństwem, dlatego córki wiele znaczyły dla ojców. Możne kobiety nierzadko faktycznie rządziły państwami lub wielkimi majątkami, najczęściej w zastępstwie nieobecnych mężów lub małoletnich synów. 

Rola kobiet władczyń spotykała się zarówno z uznaniem, jak i z krytyką. Niekiedy rządy kobiet, na przykład rządy sułtanek w Imperium Osmańskim, uznano za okres upadku państwa. Wiele władczyń utrzymało władzę brutalnymi metodami.

Władczynie i królowe - biografie i informacje

Począwszy od biblijnej królowej Saby, o której niewiele wiadomo, kobiety zasiadały na tronach, jednak tylko wtedy, jeśli nie było męskiego kandydata. Wynikało to głównie z faktu, że kobiecie trudno jest wymusić posłuch. Ponadto, obowiązkiem króla było zapewnienie następcy, zaś w przypadku kobiety, jej mąż mógł bardzo łatwo sięgnąć po władzę.

Kobiety rozwiązywały ten problem różnie. Hatszepsut, kobieta faraon, zepchnęła w cień następcę tronu i sama koronowała się na faraona. Nie wiemy jak się jej panowanie skończyło, wiemy jednak, że jej następca Totmes III, kazał usunąć jej wizerunki. Kleopatra VII Filopator rządziła Egiptem ponad 20 lat wskutek śmierci braci-mężów oraz dzięki wsparciu wodzów rzymskich, których była kochanką. Elżbieta I, królowa Anglii, nigdy nie wyszła za mąż, zaś Wiktoria była wdową. Caryce rosyjskie dochodziły do władzy drogą zamachu, zaś później zadowalały się kochankami i nie wychodziły za mąż. Natomiast Maria Teresa Habsburg zawdzięczała tron ojcu, zaś jej mąż był tylko władcą tytularnym. Królowa Gruzji, Tamar (1160–1213), miała 2 mężów, których nie dopuszczała do włady. Jej panowanie określa się jako “złoty wiek”. Władczynią była również jej córka Rusudan, która jednak musiał borykać się z wyniszczającym najazdami Mongołów.

Czy kobiety wiele znaczyły w polityce - biografie i informacje o kobietach, które sprawowały władzę

Znaczące kobiety w historii bardzo często sprawowały rzeczywistą władzę, nie tylko jako koronowane królowe, lecz jako regentki w imieniu małoletnich synów. Nierzadko nie chciały oddać władzy posuwając się do drastycznych rozwiązań, jak na przykład cesarzowa bizantyjska Irena  (752 - 803), która kazała oślepić swojego syna. Inne, z kolei do końca walczyły o zapewnienie synom władzy. Te odważne i znaczące władczynie odegrały wielką rolę w historii swoich krajów.

Teodora (500 - 548), cesarzowa bizantyjska, żona cesarza Justyniana, zapobiega ucieczce cesarza z Konstantynopola w czasie zamieszek i rządziła samodzielnie w czasie epidemii dżumy. Starała się też poprawić sytuację kobiet w Bizancjum.

Ciekawymi postaciami były żony synów Dżyngis Chana, które samodzielnie rządziły ogromnym krajem w XIII wieku. Szczególnie znaczące role odegrały Torogene, żona Ugedeja i Sorkaktani, żona Tołuja. Nie wiadomo czy Ugedej był ciężko chory czy był alkoholikiem, niemniej jednak władzę przekazał żonie, która rządziła także po jego śmierci. Uzyskała władzę wielkiego chana dla swojego syna Gujuka, który jednak nie chciał dzielić się władzą z matką. Okrutnie zamordował współpracownicę matki, Fatimę, która pełniła funkcję ministra. Torogene zaś umarła w tajemniczych okolicznościach.

Olga (X wiek), księżna i regentka Rusi, przyjęła Chrzest z Bizancjum i przyczyniła się do chrystianizacji kraju. Scentralizowała państwo i stworzyła administrację. Była też wojowniczą księżną, która z wojskiem wyprawiła się przeciw Drewlanom.

W XII-wiecznej Anglii na czołowe miejsce wybija się życiorys Matyldy  (1102 - 1167), córki Henryka I i żony Godfryda V Plantageneta. Zatonięcie statku z pijaną młodzieżą spowodowało śmierć następcy tronu. Matylda została jedyną dziedziczką tronu, jednak jako kobieta została odsunięta przez kuzyna Stefana z Blois. Matylda przez 34 lata toczyła zbrojną walkę o prawa do tronu swego syna, który w końcu został królem Anglii jako Henryk II.

Bardzo ciekawy jest życiorys Cixi  (1835 - 1908), ostatniej cesarzowej Chin, która sprawowała władzę w imieniu cesarzy dzieci. Znienawidzona Cixi, została oczerniona mocno przez kolejne rządy, szczególnie przez komunistów. Zarzucano jej, że pieniądze na rozwój armii i floty, zmarnowała na budowę pałacu, przez co przyczyniła się do upadku Chin. Cixi miała jednak ogromne zasługi. Jej najważniejsze osiągnięcia to: zakazała krępowania stóp dziewczynkom, wprowadziła elektryczność, stworzyła wolną prasę i nowoczesny system edukacji, przyczyniła się do budowy kolei.

Waleczne i odważne kobiety - życiorys kobiet wodzów i wojowniczek

Co ciekawe w historii znajdujemy również waleczne i odważne kobiety wojowniczki. Informacje na temat wojowniczych księżniczek, należy między bajki włożyć. Jaki los mógł spotkać kobiety wojowniczki można się domyślić, czytając  w Iliadzie Homera, jaki los spotkał królową Amazonek. W starożytnym Rzymie, kobiety, które włączały się do działań legionów, jak Fulwia czy Agrypina Starsza, spotykały się z ostrą krytyką, podobnie jak królowa Kleopatra. Były jednak kobiety, które stawały na czele armii, jak Joanna D’Arc, Tomyris, królowa Massagetów, Boudika, czy Matylda z Canossy.

Bardzo ciekawą postacią w historii Włoch i walk między cesarzem i papieżem o inwestyturę, jest Matylda z Canossy, margrabina z Toskanii. Cesarz zemścił się za upokorzenie w Canossie ciągłymi najazdami na półwysep Apeniński. Właściwie walczył z Matyldą, która władała rozlicznymi ziemiami i stanęła po stronie papieża. Matylda ponad 30 lat odpierała ataki cesarza. Ostatecznie jej wysiłki zakończyły się powodzeniem.

Również w historii Polski znajdujemy waleczne kobiety, jak: Emilia Plater, która walczyła w powstaniu listopadowym.

Ważne kobiety w historii Polski

Listę kobiet, które wiele znaczyły w historii Polski otwiera mityczna Wanda, władczyni i wojowniczka. W historii Polski 2 kobiety zostały koronowane na królów. Były nimi Jadwiga Andegaweńska i Anna Jagiellonka. Królowa Jadwiga zapisała się bardzo pozytywnie w historii Polski. Była świetnym politykiem i dyplomatą. Odnowiła Akademię Krakowską, ufundowała kościoły, klasztory i szpitale. Stanęła na czele wyprawy, która zdobyła dla Polski Ruś Halicką.

Mało znaną, lecz ważną, postacią jest Klementyna Hoffmanowa (1798 - 1845), pisarka i działaczka społeczna. W czasie zaborów i powstań wiele kobiet zostało bez środków do życia. Starano się pomóc kobietom zapewniając im godziwą pracę. Klementyna Tańska Hoffmanowa działała na rzecz ekonomicznego usamodzielnienia się kobiet dzięki edukacji. Przyczyniła się do tworzenia pensji i szkół dla kobiet.