Ważne bitwy historyczne - daty, państwa, wyniki starć, znaczenie

Pojawiają się opinie, że historia świata jest historią wojen. Rzeczywiście ważne bitwy w dziejach świata nierzadko decydowały o dalszym przebiegu historii. Nie wiemy jak potoczyłyby się losy świata, gdyby ta czy inna bitwa zakończyłaby się inaczej. Możemy tylko zgadywać co by się stało, gdyby przywódcy armii przyjęli inną taktykę. Przedstawiamy informacje o najważniejszych bitwach, opis i najważniejsze daty.

Ważne bitwy historyczne w Polsce i na świecie - informacje i daty

Historyk powinien unikać gdybania i zastanawiania się co by było gdyby. Jednak pewne daty historyczne pokazują jak jedno wydarzenie może zmienić bieg historii. Takimi wydarzeniami są ważne bitwy historyczne, które mogły przeważyć na tę czy drugą stronę, szczególnie jeśli walczyły ze sobą największe potęgi na świecie. Podczas wojny liczą się talent przywódcy i zastosowana przez niego taktyka, wielkość armii, ale także zwykły łut szczęścia, czyli nieprzewidziane okoliczności, które mogą zdecydować o przebiegu starcia. Poniżej przedstawiamy ważne bitwy historyczne, których wynik zdecydował jak dalej potoczyła się historia.

Znaczące bitwy - informacje i daty:

 1. bitwa pod Zamą 202 p.n.e.,
 2. bitwa pod Adrianopolem 378 r. n.e. i bitwa na Polach Katalaunijskich 451,
 3. bitwa pod Poitiers 732,
 4. bitwa pod Hittin 1187,
 5. bitwa pod Ajn Dżalut 1260,
 6. Zdobycie Konstantynopola przez Turków 1453 r.
 7. Bitwa pod Tenochtitlan 1521,
 8. bitwa pod Mohaczem 1526,
 9. bitwa pod Lepanto 1571,
 10. bitwa pod Wiedniem 1683,
 11. bitwa pod Połtawą 1709,
 12. bitwa pod Saratogą 1777,
 13. bitwa pod Berezyną 1812,
 14. bitwa Warszawska 1920.

Znaczące bitwy na świecie i w Polsce - informacje, opis, przywódcy i straty

Znaczące bitwy, które stanowiły początek i koniec potęgi starożytnego Rzymu

Druga wojna punicka stoczona pomiędzy wojskami Kartaginy i Republiki Rzymskiej zdecydowała, kto będzie rządził w basenie Morza Śródziemnego. Klęska pod Kannami, kiedy to Republika Rzymska poniosła ogromne straty w ludziach, spowodowała zmianę taktyki wojennej i rozbudowę floty. Hannibal zaś tracił siły nie mogąc zdobyć dobrze ufortyfikowanego Rzymu i nękany krótkimi atakami Rzymian. Losy wojny rozegrały się w 202 r. p.n.e. pod Zamą na wybrzeżu afrykańskim, kiedy to stanęli naprzeciw genialni przywódcy jak Hannibal i Scypion Afrykański. Bitwa zakończyła się klęską Kartagińczyków, których straty wyniosły 20 tys. zabitych, podczas gdy Rzymian zginęło 1,5 tys.

Podczas gdy bitwa pod Zamą stanowiła niejako początek potęgi Rzymu, to jego upadek zwiastowała bitwa pod Adrianopolem (obecnie Edirne) w 378 roku n.e. Legiony rzymskie zostały rozbite przez Wizygotów. Była to jedna z największych klęsk, która obaliła wiarę w niezwyciężoną potęgę Rzymu i niejako otworzyła drogę wędrówce ludów. Klęskę tę wykorzystali Hunowie, aby przekroczyć Dunaj. Ekspansja Hunów została zatrzymana w bitwie na Polach Katalaunijskich 451 r. jednak upadku Rzymu nie można było już powstrzymać.

Opis bitew, które zaważyły na losach Europy

Ogromne znaczenie w historii Europy miały zmagania z ekspansją ze wschodu czy też próby odzyskania ziem zdobytych przez Muzułmanów. Wojny te toczyły się od wczesnego średniowiecza ze zmiennym szczęściem. W 732 r. Frankowie pod wodzą Karola Młota zatrzymali ekspansję Kalifatu Arabskiego na Europę. Z kolei klęska pod Hittin w roku 1187 zniszczyła potęgę zakonów rycerskich walczących na wschodzie i stanowiła początek klęski wypraw krzyżowych.

Zdobycie Konstantynopola przez Turków w 1453 r. zmieniło losy Europy. W roku 1526 armia osmańska pod wodzą Sulejmana Wspaniałego pod Mohaczem rozbiła doszczętnie wojska węgierskie dowodzone przez króla Ludwika Jagiellończyka. Skutkiem wojny było uzależnienie znacznej części Europy południowej od Turków. Ekspansja turecka została przerwana wskutek bitwy morskiej pod Lepanto w roku 1571, kiedy to flota tureckie syna Sulejmana Selima II, została zniszczona przez siły chrześcijańskie Świętej Ligi. Mimo że była to jedna z najkrwawszych bitew morskich, zwycięstwo Europejczyków nie zostało wykorzystane. Kres ekspansji tureckiej położył dopiero król Jan III Sobieski w bitwie pod Wiedniem w roku 1683.

Europa zmagała się nie tylko z ekspansją z zewnątrz, lecz także z licznymi konfliktami wewnętrznymi. Przełomową bitwą w dziejach wojny 100-letniej było przerwanie oblężenia Orleanu przez wojska Joanny D’Arc w roku 1429.

W Europie środkowej toczyły się wojny północne o hegemonię nad Bałtykiem. II wojna północna, której działania w Polsce, zwane potopem szwedzkim, w znacznym stopniu zniszczyły potęgę Rzeczpospolitej. III wojna północna miała miejsce w XVIII wieku. Podczas wojny tej doszło do walk Szwecji z Rosją, Danią, Saksonią i Prusami. Przełomowym momentem podczas wojny północnej była bitwa pod Połtawą, w której armia Piotra I Wielkiego rozbiła wojska szwedzkie. Bitwa ta oznaczała koniec potęgi Szwecji.

W XVIII wieku Europą wstrząsnęła rewolucja francuska oraz wojny napoleońskie. Podczas wojny napoleońskiej, która mogła zdecydować o hegemonii Francji nad całą Europą, doszło do wielu znaczących bitew. Jednak za punkt przełomowy i początek końca Napoleona uważa się bitwę pod pod Berezyną w 1812 roku, kiedy to armia cesarza Napoleona I została otoczona z trzech stron przez Rosjan pod wodzą Kutuzowa. Armia napoleońska nie została rozbita, lecz nie odzyskała już świetności i zaczęła się cofać.

Za jedną z najważniejszych bitew w historii Europy i świata uważa się bitwę warszawską w roku 1920, kiedy to wojska II Rzeczypospolitej powstrzymały ekspansję bolszewicką. Ekspansja została powstrzymana tylko na 21 lat, jednak nie wiemy jak potoczyłyby się losy świata, gdyby już wtedy komunizm zapanował w całej Europie.

Opis bitew, które zmieniły losy świata

Znaczące bitwy rozgrywały się nie tylko w Europie, lecz znaczyły historię świata i decydowały o jej dalszym przebiegu. W Średniowieczu światem wstrząsnęły podboje Mongołów pod wodzą Czyngis Chana. Podboje Czyngis Chana oraz jego synów i wnuków obejmowały państwa Chin, imperium Chorezmijskie, kalifat Abbasydów i Ruś. Efektem tych podbojów było zjednoczenie Chin pod rządami Kubilaj Chana. Ekspansja Mongołów została zakończona dopiero w Egipcie. Bitwa pod Ajn Dżalut bitwa stoczona 1260 roku pomiędzy armią mameluków a wojskami mongolskimi, doprowadziła do rozbicia armii mongolskiej i zakończenia podbojów mongolskich.

Wielkie bitwy zdecydowały również o losach obu Ameryk. W 1521 roku rozegrała się bitwa pod Tenochtitlan. Bitwa ta zakończyła cywilizację Azteków i przesądziła o podboju Ameryki Południowej przez Hiszpanów. Natomiast o losach Ameryki Północnej zadecydowała bitwa pod Saratogą 8 października 1777 podczas wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Zwycięstwo w tej bitwie przechyliło szalę na rzecz trzynastu kolonii, w wyniku czego w 1783 roku został podpisany traktat paryski, w którym Wielka Brytania uznała niepodległość Stanów Zjednoczonych.

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi i najbardziej znaczącymi bitwami w dziejach świata, które zdecydowały, że świat obecny wygląda tak a nie inaczej.