Polscy władcy i przywódcy - daty, nazwiska, osiągnięcia, wpływ na historię Polski

Polscy władcy i przywódcy - daty, nazwiska, osiągnięcia, wpływ na historię Polski

Nazwiska wybitnych ludzi zapisują się w historii i zmieniają jej bieg. Największy wpływ na historię mają władcy i królowie, ale także wodzowie armii oraz przywódcy polityczni. Wśród najwybitniejszych postaci w historii Polski pojawiają się władcy, jak Mieszko I, Bolesław Chrobry czy Kazimierz Wielki oraz przywódcy polityczni jak Tadeusz Kościuszko, czy Jan Paweł II. Poznaj najwybitniejsze postacie historii Polski, jak również postacie mniej chwalebne, które miały wpływ na ważne wydarzenia i kluczowe daty.

Władcy i przywódcy polityczni i społeczni, którzy odegrali największą rolę w historii Polski

Najważniejsze wydarzenia w historii Polski, jak decyzje polityczne i bitwy, były dziełem, przywódców politycznych i władców. Nie wszyscy oni mieli korzystny wpływ na historię Polski. Niektóre decyzje lub brak działania okazały się katastrofalne.

Najlepsi polscy królowie - daty panowania:

 • Bolesław I Chrobry - 992 - 1025,
 • Kazimierz III Wielki - 1333 - 1370,
 • Władysław II Jagiełło - 1386-1434,
 • Kazimierz Jagiellończyk - 1447-1492,
 • Zygmunt II August - 1530-1572,
 • Stefan Batory - 1576-1586,
 • Jan III Sobieski - 1674-1696,

Najważniejsi polscy przywódcy - nazwiska i kluczowe osiągnięcia

Najważniejsi królowie i przywódcy okresu średniowiecza - daty i osiągnięcia

Za najważniejsze wydarzenia w historii Polski można uznać początek państwa polskiego i uzyskanie korony królewskiej, dzięki czemu Polska znalazła się w grupie suwerennych państw Europy. Twórcą państwa polskiego był Mieszko I, prawdopodobnie lokalny wielmoża, którzy zdobył i przyłączył okoliczne plemiona. Wraz z przyjęciem chrztu, wprowadził kraj w sferę kultury łacińskiej i stworzył podwaliny pod organizację państwową i administrację. Jego syn Bolesław Chrobry ostatecznie zjednoczył polskie plemiona i uzyskał koronę królewską.

W czasie rozbicia dzielnicowego niechlubnie zapisał się Konrad Mazowiecki, który sprowadził do Polski Zakon Krzyżacki. Czy mógł przewidzieć problemy z agresywnymi rycerzami, które zaważą na dziejach Polski aż do II wojny światowej, zaś ich potomkowie wezmą udział w rozbiorach Polski? Czy działał krótkowzrocznie, nie bacząc na to, że Krzyżacy zostali już, nie bez powodu, wygnani z Węgier.

Władcą, który połączył ziemie polskie po rozbiciu dzielnicowym, był książe kujawski, Władysław Łokietek. On też pierwszy raz pobił Krzyżaków w bitwie pod Płowcami. Natomiast jego syn, Kazimierz Wielki, postawił na umocnienie gospodarki kraju, dzięki czemu mówi się, że “zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”.

Jednym z najwybitniejszych królów Polski był Władysław Jagiełło. Jego kluczowe osiągnięcia to chrystianizacja Litwy, która przestała być dla Polski agresywnym sąsiadem, oraz bitwa pod Grunwaldem, w której złamał potęgę Zakonu Krzyżackiego. Połączone Polski i Litwy stały się potężnym mocarstwem w Europie. Z drugiej zaś strony wciągnęło to Polskę w długoletnie wojny północne, które stały się przyczyną upadku i rozbiorów.

Najważniejsi ludzie ery nowożytnej - nazwiska i kluczowe osiągnięcia

Najwybitniejszą postacią ery polskiego Złotego Wieku jest król Stefan Batory, który skutecznie walczy z Rosją o ziemie wschodnie. Działa wtedy kanclerz koronny i hetman Jan Zamoyski (1542-1605), który wsławił się w czasie oblężenia Pskowa i licznych wypraw wojennych przeciw Rosji i Szwecji. Jego niefortunną decyzją było ożenienie Stefana Batorego z 50-letnią Anną Jagiellonka.

Wiek XVII, tzw. srebrny wiek Polski przyniósł liczne, wyniszczające wojny. Kontrowersyjną postacią jest król Zygmunt III Waza, który wciągnął Polskę wojny z Rosją i Szwecją, które w rezultacie przyniosły potop szwedzki. W czasie, gdy Polska jest atakowana ze wszystkich stron i musi walczyć na 4 frontach, działają najwybitniejsi polscy wodzowie i hetmani jak:

 • Jan Karol Chodkiewicz,
 • Jeremi Wiśniowiecki,
 • Stanisław Żółkiewski,
 • Jan Sobieski,
 • Stefan Czarnecki,
 • Stanisław Jan Jabłonowski,
 • Stanisław Koniecpolski.

W wieku XVIII, czyli wieku upadku Polski, niechlubnie zapisał się Stanisław August Poniatowski, ostatni król Polski. Jego postać budzi wiele kontrowersji. Był mecenasem kultury, jednak w tych czasach nie to było najważniejsze. Na rozkaz carycy Katarzyny przystąpił do Targowicy, co przesądziło o rozbiorach Polski.

Ostatnim zrywem powstańczym w obronie przed rozbiorami była insurekcja kościuszkowska. Tadeusz Kościuszko, bohater wojny o wyzwolenie USA, działacz społeczny i polityczny oraz reformator, zorganizował ogólnopolskie powstanie przeciw zaborcy. Powstanie jednak poniosło klęskę, zaś sam Kościuszko został pojmany przez Rosjan i osadzony w twierdzy.

Podobnie jak Kościuszko, w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych, wziął udział Kazimierz Pułaski. W bitwie pod Brandywine uratował życie Jerzego Waszyngtona. Jego oddział kawalerii odniósł zwycięstwo w bitwie pod Charleston.

Kluczowe postacie czasów współczesnych

Na początku XX wieku w wyniku upadku mocarstw zaborczych, Polska może odzyskać niepodległość. Działają wówczas tacy przywódcy polityczni jak Józef Piłsudski, Ignacy Paderewski, Roman Dmowski i wielu innych. Znany kompozytor i działacz niepodległościowy, Ignacy Paderewski, prowadził szeroko zakrojoną akcję dyplomatyczną na rzecz odzyskania niepodległości Polski. Podróżował po świecie i wygłaszał przemówienia niepodległościowe. Dzięki niemu prezydent USA Woodrow Wilson domagał się, aby w traktacie wersalskim wpisano utworzenie niepodległego państwa polskiego.

Uważany za twórcę niepodległości Polski, Józef Piłsudski, jest postacią kontrowersyjną. Szczególnie wiele kontrowersji budzi jego udział w walce o wolność Polski oraz w późniejszej wojnie polsko-bolszewickiej. Niemniej jednak jego powrót z więzienia w Magdeburgu stał się datą odzyskania niepodległości Polski. Został wówczas naczelnikiem sił zbrojnych, a następnie Tymczasowym Naczelnikiem Państwa. Duże kontrowersje budzi zamach majowy, po którym do władzy doszedł tzw. obóz sanacji. Niektórzy historycy i publicyści zarzucają mu, że otoczył się i powierzył najwyższe urzędy w państwie ludziom miernym, których błędy przyczyniły się do upadku Polski w kampanii wrześniowej.

Z ważnym wydarzeniem, jakim było kolejne odzyskanie przez Polskę niepodległości w roku 1989, łączą się ważne postacie historyczne, jak Jan Paweł II i Lech Wałęsa. Papież Polak, Jan Paweł II, oraz jego pielgrzymki do Polski, miały ogromny wpływ na rodzący się ruch niepodległościowy i falę strajków, która miała miejsce w 1980 roku. Z wydarzeniami tymi związane są postacie Wojciecha Jaruzelskiego oraz Lecha Wałęsy. Pierwszy był symbolem opresji, a drugi odzyskania niepodległości, obaj zaś są postaciami mocno kontrowersyjnymi.