XX wiek - najważniejsze wydarzenia i postacie historyczne

Poznaj najważniejsze wydarzenia i daty XX wieku oraz żyjące wtedy postacie historyczne. Lata XX wieku to okres kiedy Europa i cały świat pada ofiarą wojen światowych, reżimów komunistycznych, które spowodowały skalę ludobójstwo bez precedensu w dotychczasowej historii świata. Był to też okres ogromnego rozkwitu kultury i sztuki oraz technologii, która znacznie ułatwiła życie prostego człowieka, gdyż pojawił się telefon, telewizja, Internet.

XX wiek - najważniejsze daty, wydarzenia i ich znaczenie

Historia pierwszej połowy XX wieku była okresem kiedy to Europa i świat pogrążyły się w fali mniejszych lub większych reżimów socjalistycznych i komunistycznych, które doprowadziły do ludobójstwa niespotykanego w dotychczasowej historii świata. Prace Marksa i Engelsa, nawołujące do poprawy bytu ludzi pracujących, zaowocowały wybuchem rewolucji i przewrotów ludowych.

Do największych rewolucji doszło w Rosji i Chinach. W nękanej korupcją, kryzysem gospodarczym i przegranymi wojnami carskiej Rosji doszło do szeregu zamachów stanu, zaś ostatnimi którzy sięgnęli po władzę byli bolszewicy reprezentujący poglądy marksistowsko-komunistyczne. Pod wodzą Włodzimierza Lenina a następnie Józefa Stalina wprowadzili w Rosji ustrój socjalistyczny, choć władza ludu była tam tylko z nazwy.

Chiny podjęły walkę o wyzwolenie spod wpływów państw europejskich. Pod koniec XIX wieku wybuchło powstanie bokserów i inne. W walce o władzę zwyciężyła partia Kuomintang, która została obalona w wyniku tak zwanego Długiego Marszu w latach 1934 - 35, kiedy to władzę przejęła Komunistyczna Partia Chin pod wodzą towarzysza Mao.

Epoka reżimów komunistycznych przyniosła ludobójstwo na niewyobrażalną skalę. Doszło do ogromnej ilości aresztowań, obozów pracy, czystek etnicznych i masowych przesiedleń ludności. Głód na Ukrainie spowodował śmierć 6 - 10 milionów ludzi.

Pierwszą połową XX wieku wstrząsnęły dwie wojny światowe, które przyniosły ludobójstwo niespotykane wcześniej w historii. Do historii przeszły wywózki i masakry polskiej ludności z terenów zagarniętych przez ZSRR, mordowanie ludzi w niemieckich obozach koncentracyjnych czy próba wymordowania Żydów i Cyganów przez niemieckiego okupanta.

Po II wojnie światowej państwa Europy Środkowej i Południowej znalazły się w radzieckiej strefie wpływów. W bloku sowieckim wprowadzono ustrój socjalistyczny, który spowodował spowolnienie gospodarcze tych państw. Pod koniec XX wieku nastąpił upadek ZSRR i państwa komunistyczne odzyskały niepodległość. Przyczynił się do tego papież Jan Paweł II, prezydent USA Ronald Reagan jak również upadek gospodarczy państw socjalistycznych, spowodowany wadliwym systemem.

Najważniejsze postacie historyczne żyjące w XX wieku:

  1. papież Jan Paweł II
  2. prezydenci USA: Franklin Delano Roosevelt, Dwight Eisenhower, Ronald Reagan
  3. premierzy W.Brytanii: Winston Churchill, Margaret Thatcher
  4. Mahatma Gandhi,
  5. Michaił Gorbaczow,
  6. Lech Wałęsa.

20 wiek na świecie - upadek kolonializmu

20 wiek ma ogromne znaczenie jako epoka upadku kolonializmu, kiedy to wszystkie państwa kolonialne odzyskały niepodległość. XX wiek oznacza upadek kolonialnego Imperium Brytyjskiego. W 1947 roku niepodległość uzyskały Indie, gdzie ogromną rolę odegrał nawołujący do biernego oporu Mahatma Gandhi. W 1948 niepodległość uzyskały Birma i Cejlon.

Niepodległość Indii nie obyła się bez walk i krwawych konfliktów. Doszło do podziału na hinduistyczne Indie i muzułmański Pakistan, zaś sam Gandhi poniósł śmierć w wyniku zamachu. Indie wstrząsane były krwawymi walkami. Separatyści sikhijscy spowodowali zamach, w którym poniosła śmierć Indira Gandhi, jedyna kobieta będąca premierem Indii.

Na terenie Bliskiego Wschodu, w roku 1947, Żydzi odzyskali państwo Izrael na terenie Palestyny utracone jeszcze w starożytności. Skutkiem tego stały się konflikty i wojny w tym regionie, które trwają do dziś. Do upadku imperium kolonialnego przyczynił się kryzys sueski w latach 1956 - 57 kiedy to Brytyjczycy bezskutecznie usiłowali utrzymać kontrolę nad kanałem sueskim. Ich porażka miała ogromne znaczenie dla odzyskania niepodległości przez państwa afrykańskie.

Najważniejsze daty, wydarzenia i wojny w USA i Ameryce Południowej

Historia XX wieku w USA zaczyna się wielkim kryzysem gospodarczym w latach 1929 - 1933. Był to okres masowych upadków przedsiębiorstw i farm, bezrobocia, samobójstw. II wojna światowa w USA rozpoczęła się japońskim atakiem na Pearl Harbour, zaś zakończyła zrzuceniem bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki. Rządzili wtedy prezydenci jak Franklin Delano Roosevelt i Harry Truman. Echem odbiła się śmierć prezydenta Kennedy'ego w zamachu.

XX wiek przyniósł rywalizację USA i ZSRR w Ameryce Łacińskiej. Doszło tam do licznych rewolucji, które powiodły się tylko na Kubie i w Nikaragui. Lata XX wieku upłynęły na wojnach domowych, rewolucjach i rządach dyktatur wojskowych . Lata 1953 - 59 przyniosły rewolucję kubańską, która ustaliła 50-letnie rządy Fidela Castro. Wojskowe dyktatury panowały w Brazylii, Argentynie, zaś najbardziej krwawa była dyktatura Pinocheta w Chile. Wojny i powstania trwały w Gwatemali, Kolumbii, Salwadorze, Hondurasie i Nikaragui. W XX wieku zakończono budowę kanału Panamskiego, zaś Panama odzyskała niepodległość.