II Wojna Światowa - daty, działania zbrojne, strony, mapy, bitwy, straty, pokój

II wojna światowa stanowi największy konflikt zbrojny w dziejach ludzkości. Fronty i bitwy miały miejsce w Europie, Afryce i Azji. Ofiary tej wojny szacuje się na 80 - 90 milionów ludzi. Rocznica zakończenia wojny obchodzona jest w wielu krajach jako święto zwycięstwa, lecz także jako wspomnienie ofiar i upomnienie, aby nigdy w przyszłości nie dopuścić do takich zbrodni. Dowiedz się jak wyglądał przebieg II wojny światowej, jakie było jej zakończenie i czy podpisano pokój.

II wojna światowa - najważniejsze informacje

Najważniejsze informacje

Druga wojna światowa, która wybuchła na początku XX wieku, uznawana jest za największy i najbardziej krwawy konflikt zbrojny w dziejach świata. Ofiary tej wojny szacuje się na 80-90 milionów ludzi, z czego połowa zginęła w Europie, zaś drugie tyle na Dalekim Wschodzie. Wojna trwała 6 lat, zaś największe ofiary poniosły takie narody jak: Rosjanie, Chińczycy, Polacy i Filipińczycy. Niemcy prowadzili również planową eksterminację takich narodowości, jak: Żydzi i Romowie, a w następnej kolejności Polacy. Działania wojenne objęły największy obszar, gdyż fronty znajdowały się w Europie, w Azji i w Afryce Północnej. Państwami, które poniosły największe straty materialne były: ZSRR, Chiny, Polska i Indonezja. Najbardziej zniszczonymi miastami były: Warszawa, Manila i Rotterdam.

II wojna światowa została zapoczątkowana przez Niemcy pod wodzą Adolfa Hitlera. Sojusznikami Niemiec były tzw. państwa Osi: Włochy, Japonia, ZSRR (do 1941 roku), oraz mniejsi sojusznicy, jak: Węgry, Jugosławia, Rumunia, Słowacja i Bułgaria, jak również Finlandia i Tailandia. Ideologia narodowosocjalistyczna Hitlera była nośna i wielu ludzi w nią uwierzyło, gdyż z całego świata przyłączali się ochotnicy z wielu krajów, z wyjątkiem Czechów, Greków i Polaków. Po stronie Hitlera walczyły organizacje paramilitarne jak na przykład SS Rosyjskiej Wyzwoleńczej Armii Ludowej (RONA)), Wschodnioturecki Związek Bojowy Waffen-SS, czy też XV Kozacki Korpus Kawalerii SS.

Po przeciwnej stronie stanęli alianci, czyli Francja, Anglia, Australia, Nowa Zelandia i Indie. W 1940 roku dołączyły Dania, Belgia i Holandia, zaś w 1941 roku ZSRR i USA. W niektórych państwach istniały podwójne rządy, zarówno współpracujące z Niemcami, jak i przeciwne. Były to: Francja, Norwegia, Grecja, Jugosławia i Chiny.

Podstawowe informacje:

  • wybuch wojny: 1 września 1939, agresją na Polskę,
  • lata trwania: 1939 - 1945,
  • strona agresywna: państwa Osi (Niemcy, Japonia, Włoch i ZSRR),
  • zakończenie: 8 i 9 maja 1945 roku - kapitulacja Niemiec oraz 5 września 1945 - kapitulacja Japonii.

Druga wojna światowa - przyczyny, przebieg i skutki

Wybuch II wojny światowej - przyczyny

Jako główne przyczyny wybuchu II wojny podaje się straty w I wojnie światowej, brak akceptacji nowopowstałych granic w Europie oraz kryzys gospodarczy. Po I wojnie światowej, w wyniku upadku wielkich mocarstw, jak Rosja i Austro-Węgry, powstało szereg nowych państw, jak: Polska, Węgry, Czechosłowacja, Finlandia, Łotwa, Estonia, Litwa i Jugosławia. Całe XX-lecie międzywojenne upłynęło na bezskutecznych dyskusjach na temat zagwarantowania granic.

Lata 1929 - 1933 notują wielki kryzys gospodarczy, który dotknął prawie wszystkie państwa na świecie i spowodował spadek produkcji przemysłowej i rolnej, bankructwa, bezrobocie, samobójstwa i głód. Zdaniem wielu historyków, kryzys przyczynił się do wybuchu II wojny, gdyż ludzie upatrywali ratunku u charyzmatycznych wodzów. W bardzo wielu krajach świata wybory wygrywali mniej lub bardziej radykalni dyktatorzy, z których najbardziej agresywną politykę prowadził Adolf Hitler. Rządy ratowały gospodarkę wdrażając programy robót publicznych, aby zwiększyć siłę nabywczą ludności. Niemcy i Japonia postawiły na rozwój przemysłu zbrojeniowego, co dało wzrost dobrobytu i ogromne poparcie społeczne.

Najważniejsze wydarzenia, które poprzedziły wybuch wojny

Imperializm Japonii zwrócił się w kierunku Chin, które zostały zaatakowane w 1931 roku. W 1935 Japonia opanowała Mandżurię, zaś w 1937 Szanghaj i Nankin, gdzie Japończycy dopuścili się masakry ludności.

W Niemczech, w 1933 roku, partia NSDAP, pod wodzą Adolfa Hitlera, wygrywa wybory parlamentarne, zaś Hitler zostaje kanclerzem. Po rozprawie z przeciwnikami politycznymi, staje się on dyktatorem III Rzeszy. Już w 1933 roku hitlerowcy tworzą obóz koncentracyjny w Dachau, gdzie trzymani są przeciwnicy, komuniści, świadkowie Jehowy, homoseksualiści, Żydzi i Cyganie.

Hitler podpisał szereg traktatów sojuszniczych z Włochami, Japonią i ZSRR. Zlikwidował autonomię krajów związkowych Niemiec, przyłączył Austrię. Pod pozorem obrony interesów Niemców Sudeckich, dokonał rozbioru Czechosłowacji. Już na początku 1939 roku rozpoczął plan rozbioru Polski.

Druga wojna światowa - przebieg

Wybuch II wojny światowej w Europie nastąpił 1 września 1939 roku, agresją Niemiec na Polskę. 17 września ZSRR przystąpił do wojny, agresją na Polskę. Doszło wówczas do bitwy nad Bzurą, największej do 1941 roku. Już 3 września Anglia i Francja wypowiedziały Niemcom wojnę, jednak nie przystąpiły do żadnych działań.

Niemcy zajęli Polskę w ciągu niecałych 2 miesięcy, zaś na początku 1940 roku zajęli Belgię, Holandię i Francję oraz rozpoczęli bombardowania Anglii. Włochy dołączyły do wojny atakując Grecję i Afrykę Północną, zaś ZSRR dokonał aneksji Litwy, Łotwy i Estonii. Włosi zdobyli Somalię Brytyjską i wkroczyli do Egiptu.

W 1941 roku Niemcy zaatakowali ZSRR, zaś Japonia zbombardowała amerykańską flotę na Pearl Harbor, wskutek czego USA przystąpiło do wojny. W tym roku alianci rozpoczęli kontrofensywę w Afryce Północnej. Aby wesprzeć Włochów w Afryce, Niemcy wysłali tam oddziały Afrika Korps. Doszło do bitwy pod El Alamein, którą zwyciężyli alianci. W tym momencie Niemcy musieli walczyć na dwa fronty.

Walki w Afryce stanowiły przełom w wojnie, gdyż desant aliantów na Maroko i Algierię oraz walki na pustyni zakończyły się klęską Niemców i Włochów. Kapitulacja państw Osi 13 maja 1943 roku w Afryce, pozwoliła aliantom na zaatakowanie Włoch.

W 1943 roku doszło do bitwy pod Stalingradem w Rosji, która stała się momentem przełomowym i zmusiła Niemców do wycofania się. W 1944 roku miał miejsce desant aliantów w Normandii, Amerykanie opanowali Włochy, zaś Rosjanie spychali Niemców w kierunku Berlina. Natomiast flota japońska została rozbita przez Amerykanów w pobliżu Filipin.

Zakończenie i skutki wojny

II wojna światowa zakończyła się w 1945 podpisaniem bezwarunkowej kapitulacji Niemiec i Japonii. Rocznica tych wydarzeń obchodzona jest w wielu krajach jako święto zwycięstwa oraz wspomnienie ofiar. Zakończenie wojny poprzedziło zdobycie Berlina przez aliantów. Wcześniej Adolf Hitler popełnił samobójstwo. Jego współpracownicy zostali pojmani i osądzeni za zbrodnie wojenne, jednak części udało się uciec. Zakończenie wojny z Japonią przyspieszyło zrzucenie bomb jądrowych na Hiroszimę i Nagasaki.

Skutki wojny były katastrofalne dla wielu państw. Ogromne straty ludzkie i materialne poniosła przede wszystkim Europa oraz kraje Dalekiego Wschodu. Lata wojny i okupacji odcisnęły się na psychice pokolenia, które przeżyło wojnę lub urodziło się po wojnie.

Skutkiem wojny był podział świata na dwa bloki: rynkowy pod zwierzchnictwem USA i komunistyczny pod zwierzchnictwem ZSRR. Bloki wzajemnie się zwalczały nie doprowadzając jednak do bezpośredniego konfliktu zbrojnego. Przebieg zimnej wojny, jaka potem nastąpiła, skutkował mieszaniem się obu mocarstw w wewnętrzne sprawy wielu państwa i przeprowadzaniem w nich zmian władzy i ustroju. Działania te doprowadziły do problemów społecznych, gospodarczych i politycznych, których skutki trwają do dziś.