O 12 apostołach - wstęp

Określenie „aposotoł” wywodzi się od greckiego słowa „apostolos” oznaczającego wysłannika. Według Nowego Testamentu Jezus Chrystus wybrał dwunastu uczniów, którzy zostali jego towarzyszami i powierzył im misję szerzenia chrześcijaństwa na ziemi. Ich liczba miała symbolizować odrodzenie dwunastu ludów Izraela, nową nadzieję dla narodu wybranego.

Publiczna działalność Jezusa trwała kilka lat. Jej początkiem był chrzest święty udzielony przez Jana Chrzciciela nad rzeką Jordan. Wkrótce potem nastąpiło wybranie dwunastu uczniów, którzy towarzyszyli Jezusowi do chwili, w której umarł w męczarniach na Golgocie w pobliżu Jerozolimy. Niestety uczniowie w większości również ponieśli śmierć męczeńską. Tylko jeden z nich umarł śmiercią naturalną.

1. Jak zginęło 12 apostołów Chrystusa? Szymon Piotr

Szymon, zwany Piotrem. Zawsze wymieniany jest jako pierwszy wśród apostołów i ukochany uczeń Jezusa. Został pierwszym biskupem Rzymu – papieżem kościoła katolickiego.

Data jego narodzin jest nieznana. Pochodził z Betsaidy, miejscowości położonej nad jeziorem Genezaret. Ojcem Szymona Piotra był Jan. Wiadomo, że był żonaty – jego małżonką miała być św. Perpetua, a owocem ich związku córka – św. Petronela.

Umarł w Rzymie poprzez ukrzyżowanie. Najprawdopodobniej miało to miejsce w 64 r. n.e. w trakcie prześladowań chrześcijan przez cesarza Nerona, oskarżonych o podpalenie miasta. Część badaczy umiejscawia męczeńską śmierć Piotra w 67 r., jednak obie daty są równie niepewne. Apostoł miał powiedzieć swoim katom, że nie jest godzien odchodzić jak jego Nauczyciel, dlatego umarł poprzez ukrzyżowanie głową w dół.

2. Jak zginęło 12 apostołów Chrystusa? Andrzej

Andrzej był bratem Piotra. Początkowo był uczniem Jana Chrzciciela, ale razem z bratem przyłączyli się do Jezusa. Po otrzymaniu darów Ducha Świętego Andrzej rozpoczął głoszenie Słowa Bożego na terenie Bizancjum. Zgodnie z legendą dotarł aż na ziemie, gdzie w późniejszych latach rozwinęło się miasto Kijów.

Andrzej umarł, podobnie jak jego brat, straszną śmiercią. Odebrano mu życie w greckim mieście Patras, między 62 a 70 r. Rozciągnięto go na krzyży w kształcie litery X, która w języku greckim jest pierwszą literą imienia „Chrystus”.

Ta forma została później nazwana „krzyżem świętego Andrzeja” i obecnie jest ustawiana przed przejazdami kolejowymi jako drogowy znak ostrzegawczy.

3. Jak zginęło 12 apostołów Chrystusa? Jakub Większy

Kolejnym uczniem Jezusa był Jakub, zwany Większym. Był synem Zebedeusza i Salome, która również czasem towarzyszyła Chrystusowi. Jakub razem z bratem Janem zarabiali na życie razem z Piotrem jako rybacy nad Jeziorem Galilejskim.

Kiedy Jezus wysłał swoich uczniów, żeby głosili Jego naukę w świecie, Jakub Większy miał się udać na półwysep iberyjski, skąd jednak wkrótce wrócił do Judei, gdzie został pierwszym biskupem Jerozolimy.

Jakub był pierwszym z apostołów, którzy ponieśli śmierć w imię Ewangelii. Miało to miejsce między 40 a 42 r. Został skazany na śmierć przez króla Judei – Heroda Agryppę – i w związku z tym jego śmierć można uznać za „mniej straszną”, czy bardziej humanitarną, jeśli można to tak rozpatrywać. Jakub zginął ścięty mieczem. Tuż przed śmiercią miał nawrócić swojego kata, a jego ciało w cudowny sposób miało dotrzeć do Hiszpanii, gdzie do dziś funkcjonuje szczególne miejsce jego kultu – Santiago de Compostella. Jeśli szukasz więcej informacji, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o dwunastu apostołach.

4. Jak zginęło 12 apostołów Chrystusa? Jan Ewangelista

Początki Jana Ewangelisty jako ucznia Jezusa były takie same, jak jego brata Jakuba. Prawdopodobnie był najmłodszym z apostołów. Mówi się o nim jako o umiłowanym uczniu Chrystusa, jednym z najbardziej zaufanych. Razem z bratem otrzymali przydomek „synowie gromu”.

Tylko Jan Ewangelista spośród dwunastu uczniów Chrystusa nie zakończył życia w męczarniach. Miał to szczęście należeć do ludzi, którzy umarli śmiercią naturalną. Zmarł około 100 r. w Efezie.

5. Jak zginęło 12 apostołów Chrystusa? Filip

Filip był kolejnym z apostołów pochodzących z Betsaidy. Prawdopodobnie był żonaty, a także miał córki.

Niewiele wiadomo na temat jego losów po wniebowstąpieniu Chrystusa. Nawet co do jego śmierci istnieje kilka wersji jej okoliczności, ale wszystkie są równie straszne. Miał zginąć w Hierapolis w 80 r. n.e. Jedno z podań twierdzi, że został powieszony na słupie, inne, że został ukrzyżowany i ukamienowany.

6. Jak zginęło 12 apostołów Chrystusa? Bartłomiej - Natanael

Apostoł dwojga imion, choć czasem uznawało się, że to dwie różne osoby. W gronie uczniów Chrystusa miał się znaleźć dzięki Filipowi. Wiadomo, że głosił Słowo Boże w Armenii, Indiach, Arabii, a także Etiopii.

Zginął koło 70 r. na terenie dzisiejszej Armenii. Bez przesady można stwierdzić, że odszedł w męczarniach, których nie doświadczył żaden z pozostałych apostołów. Zamęczony mężczyzna został rozpięty na krzyżu i żywcem obdarty ze skóry. Następnie został ukrzyżowany i ścięty.

7. Jak zginęło 12 apostołów Chrystusa? Tomasz

Niewiele wiadomo na jego temat, najprawdopodobniej jednak również był rybakiem. Być może posiadał rodzeństwo, a według niektórych ruchów gnostycznych miał być bratem bliźniakiem samego Pana. Tomasz funkcjonuje w tradycji jako „niewierny”, choć bardziej pasowałoby „niewierzący”. To on był jedynym z apostołów nieobecnym podczas objawienia się zmartwychwstałego Chrystusa, nie chciał później uwierzyć w słowa swoich towarzyszy o Jezusie.

Był jednym z tych uczniów Chrystusa, którzy zginęli daleko od rodzinnych stron. Męczeńską śmierć poniósł na terenie Indii, gdzie przebywał z misją chrystianizacyjną. Zadano mu straszne katusze, odbierając życie przez przebicie piką lub mieczem.

8. Jak zginęło 12 apostołów Chrystusa? Mateusz - Lewi

Mateusz pochodził z Galilei, z miasta Nazaret. Posiadał także drugie imię – Lewi – i był synem Alfeusza. Zanim przystąpił do Jezusa, pełnił funkcję poborcy podatkowego, zbierającego opłaty od Żydów na rzecz Rzymu.

Mateusz jest jednym z apostołów, co do których nie jesteśmy pewni ani gdzie umarli. Wiemy o nich jedynie, że ponieśli śmierć męczeńską. W przypadku Mateusza za datę zgonu podaje się okolice roku 60. Za miejsce zgonu podaje się Etiopię albo Persję. Najprawdopodobniej został ścięty mieczem.

Jak zginęło 12 apostołów Chrystusa - najważniejsze informacjeo śmierci i okolicznościach śmierci apopstołów, świętych Kościoła Katolickiego
Szymon Kannanejczyk, zwany Gorliwym, jeden z apostołów Chrystusa

9. Jak zginęło 12 apostołów Chrystusa? Szymon Kananejczyk

Szymon Kananejczyk, zwany także Gorliwym jest najmniej znanym z apostołów. Głosił Ewangelię od północnej Afryki aż po Wielką Brytanię, podróżując z innym apostołem – Judą Tadeuszem.

Według źródeł uczniowie zginęli w Persji lub na Kaukazie, Szymon mógł zginąć również w Jerozolimie. Umarli prawdopodobnie poprzez ukrzyżowanie lub rozcięcie piłą na dwoje. Warto jednak zauważyć, że przy okazji śmierci Judy Tadeusza jako jej przyczynę podaje się obicie kijami.

10. Jak zginęło 12 apostołów Chrystusa? Jakub

Jakub, syn Alfeusza i Marii, zwany Mniejszym (lub też Młodszym). Był bratem Judy Tadeusza. Po wniebowstąpieniu Chrystusa dbał o rozwój chrześcijaństwa na terenie Jerozolimy, gdzie miał pełnić funkcję biskupa.

Zginął straszną śmiercią w 62 r. Obawiający się jego znaczenia faryzeusze pojmali go i doprowadzili przed sanhedryn, który skazał apostoła na ukamienowanie i polecił natychmiast wykonać wyrok. Skazujący arcykapłan został jednak w efekcie usunięty ze stanowiska, choć Jakubowi nie przywróciło to życia.

11. Jak zginęło 12 apostołów Chrystusa? Juda Tadeusz

Juda Tadeusz był bratem Jakuba Młodszego. Według źródeł z II w. miał mieć żonę i dzieci. Przyjmuje się, że był osobą wykształconą. Był jednym z późniejszych uczniów Jezusa, dlatego też w Piśmie Świętym poświęca się mu mniej miejsca.

Istnieje kilka wersji dotyczących jego śmierci. Ze względu na fakt, że w niektórych wędrówkach towarzyszył Szymonowi, uznaje się czasem, że apostołowie ci zginęli razem. Jednak czasem uznaje się, że ponieśli śmierć oddzielnie – Juda Tadeusz miał umrzeć męczeńską śmiercią w Libanie, albo w Persji koło 80 r. Przyjmuje się, że umarł po pobiciu kijami.

12. Jak zginęło 12 apostołów Chrystusa? Judasz Iskariota

Judasz Iskariota zawsze jest wymieniany jako ostatni z dwunastu apostołów Chrystusa. Niewiele miejsca poświęca się jego życiu i pochodzeniu, bardziej skupiając się na roli, jaką przyczynił się do śmierci Jezusa na krzyżu. Miał sprzedać Nauczyciela za cenę trzydziestu srebrników.

Ewangelia św. Mateusza podaje, że po wydaniu Jezusa popełnił samobójstwo. Przyjmuje się, że się powiesił, choć za słowami Piotra można przyjąć także, że rzucił się na z jakiejś góry głową w dół. Zginął jako pierwszy z uczniów, ale jednak trudno porównywać jego śmierć z męczeństwem, jakiemu poddani byli pozostali apostołowie.

Po samobójstwie Judasza do grona dwunastu powołano Macieja, który również był świadkiem nauczania Chrystusa od momentu jego chrztu. On również dołączył do grona tych, którzy zginęli śmiercią tragiczną za wiarę. Po nawróceniu wielu ludzi został oskarżony o bluźnierstwo i doprowadzony przed sanhedryn. Tam skazano go na ukamienowanie. Istnieją jednak pisma Ojców Kościoła, według których miał umrzeć śmiercią naturalną.

Poza Janem, który zmarł śmiercią naturalną, pozostali apostołowie zginęli jako męczennicy. Zaufanie, jakim obdarzył ich Jezus Chrystus, i ich misje ewangelizacyjne doprowadziły do tego, że ponieśli śmierć męczeńską w imię wiary chrześcijańskiej. Tak, jak i wielu innych chrześcijan, nie tylko w pierwszych wiekach rozwoju tej religii.

Autor: Aleksandra Drążek-Szychta

Bibliografia:

  1. Bosak P. C., Jezus Chrystus i apostołowie, Petrus, Kraków 2020
  2. https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/10-28.php3 (dostęp: 4 marca 2021)
  3. Kelly J. N. D., Encyklopedia papieży, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1997
  4. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu¸ Pallottinum, Poznań – Warszawa 1971
ikona podziel się Przekaż dalej