Najwięksi malarze - lista najznakomitszych malarzy oraz ich dzieła

Najwięksi malarze świata, twórcy wybitnych obrazów, nierzadko byli znani i podziwiani już w swoich czasach. Byli też tacy, którzy za życia nie sprzedali ani jednego obrazu, zaś ich dzieła zdobyły uznanie dopiero po ich śmierci. Jedni malowali komercyjnie, na zamówienie, inni z potrzeby serca. Część była pod opieka wielkich mecenasów, inni zaś przymierali głodem. Dowiedz się jacy słynni malarze, polscy i zagraniczni, zapisali się na trwale w historii sztuki.

Najbardziej znani artyści świata

Sławni malarze i ich obrazy

Malarstwo uważane jest za królową sztuk artystycznych. Pojawiło się już w prehistorii, w postaci malowideł na ścianach jaskiń. Obecnie malarstwo pełni funkcję głównie dekoracyjną, zaś artyści malarze cenieni są za nowatorskie dzieła, które nie powielają rzeczywistości. Wybitni malarze tworzą swoje dzieła zarówno, aby wyrazić siebie w procesie twórczym, jak i z powodów komercyjnych.

Natomiast w czasach historycznych, sławni obecnie malarze, byli bardziej rzemieślnikami, którzy starali się jak najlepiej wykonać swoją pracę. W owych czasach malarstwo spełniało zadanie nie tyle dekoracyjne, co prestiżowe i informacyjne. Obrazy pełniły rolę plakatów, zdjęć i telewizji, których wtedy nie było. Bogaci ludzie zamawiali obrazy, aby zaprezentować i udokumentować swoje dokonania i przedstawić swoją życiową misję. Stąd tak duże znaczenia miała symbolika i tematyka obrazów. Szczególnie potrzebne były portrety, sceny religijne i historyczne. Największym mecenasem sztuki był kościół rzymskokatolicki, królowie i książęta, jak również bogate miasta włoskie. Artyści pozostawali w większości anonimowi, zaś tylko naprawdę wybitni są sławni i znamy ich nazwiska lub pseudnimy.

Techniki malarskie, jakie rozwijały się na przestrzeni wieków, pozwalały początkowo na malarstwo ścienne, czego przykładem są zdobione malowidła w grobowcach egipskich czy freski pompejańskie. W starożytności malowano również na deskach, lecz dzieła te się nie zachowały. Obrazy, malowane początkowo temperą jajeczną, a następnie farbami olejnymi, upowszechniły się, gdy odkryto, że, w odróżnieniu od fresków, stanowią wygodniejszą, przenośną dekorację. Malarstwo przeżyło rewolucję w momencie upowszechnienia się fotografii. Wtedy to słynni artyści musieli znaleźć nowe środki wyrazu nie powielające rzeczywistości.

Najpopularniejsi artyści świata i ich dzieła

Trudno powiedzieć jacy artyści są najbardziej wybitni. Jest to nie tylko kwestią gustu, lecz także pewnych cech, które odróżniają wybitne obrazy od kiczu. Jest to także kwestią popularności i mód, gdyż najpopularniejsi niegdyś malarze, dziś nie są znani. Natomiast niektórzy słynni dziś malarze zostali odkryci po latach zapomnienia.

Najpopularniejsi i najbardziej znani są głównie artyści europejscy. Co ciekawe najwięcej wybitnych twórców działało w Europie Zachodniej. Działo się tak, głównie z powodu braku zakazów religijnych, tradycji przedstawień wizualnych oraz istnienia największego mecenasa sztuki, jakim był kościół rzymskokatolicki. Ironią losu artysty jest to, że mecenasi sztuki narzucają tematykę obrazów. Artyści, którzy tworzą z potrzeby serca, cieszą się wolnością artystyczną, lecz często przymierają głodem.

Najwięksi malarze świata:

 • Leonardo da Vinci,
 • Michał Anioł,
 • Vincent van Gogh,
 • Jan Vermeer,
 • Caravaggio,
 • Hieronim Bosch,
 • Peter Bruegel,
 • John Constable,
 • Rembrandt,
 • Albrecht Durer,
 • Auguste Renoir,
 • Claude Monet,
 • Pablo Picasso.

Za najwybitniejszego malarza świata uważamy Leonarda da Vinci, twórcę słynnej Mona Lisy o tajemniczym uśmiechu. Jego technika, sfumato, pozwoliła mu tworzyć obrazy stwarzające nastrój tajemniczości. Co ciekawe, w życiu bardziej interesował się nauką i wynalazkami i namalował niewiele ponad 20 obrazów. Jego współczesny rywal, Michał Anioł, był raczej rzeźbiarzem. Miotany przez sponsorów, nie pozwalających mu dokończyć wielu dzieł, został niejako zmuszony do zajęcia się freskami w Kaplicy Sykstyńskiej, które upamiętniły jego imię na wieki.

Najbardziej znanym i cenionym obecnie artystą jest Vincent van Gogh, którego dzieła stanowią motyw najczęściej wykorzystywany we współczesnym wzornictwie. Co ciekawe, van Gogh nie przedał za życia ani jednego obrazu i żył wspomagany finansowo przez brata. Jego wspaniałą spuściznę, w postaci obrazów i rysunków, zawdzięczamy wdowie po jego bracie, która zebrała jego dzieła i zajęła się ich popularyzacją.

Zapomnianym artystą był także Jan Vermeer, twórca tajemniczej “Dziewczyny z perłą” i scen rodzajowych z niesamowicie operującym światłem. Popularny za życia, Vermeer odszedł w zapomnienie, a jego obrazy spopularyzowano dopiero w XIX wieku. Do rozsławienia jego obrazów przyczynił się fałszerz, Han van Meegeren, który sprzedawał nowoodkryte Vermeery. Nikt nie wykrył fałszerstwa. Dopiero, gdy Meegerena oskarżono o sprzedawanie hitlerowcom skarbów narodu holenderskiego, fałszerz przyznał się, że były to falsyfikaty, które sam namalował.

Długo zapomnianym malarzem, był barokowy twórca dzieł o tematyce religijnej, Caravaggio. Był on w swoich czasach prekursorem, gdyż zerwał z przedstawieniami wyidealizowanym a modelami czynił zwykłych ludzi, starych, brudnych, biedaków czy prostytutki. Narażał się pracodawcom, którzy kazali mu przemalowywać dzieła, ale jednocześnie jego obrazy były rozchwytywane. Był człowiekiem gwałtownym, popadającym w konflikty, który malował uciekając przed wymiarem sprawiedliwości. W czasie krótkiego życia namalował prawie 60 obrazów o tematyce rodzajowej i religijnej.

Rozchwytywanym za życia twórcą był holenderski malarz XVI wieczny Hieronim Bosch. Odbiorcami jego obrazów byli królowie i kościoły. Jego dzieła pełne są niezwykłych, fantastycznych scen i stworzeń, których symbolika do dziś pozostaje niewyjaśniona. Jednym z najwybitniejszych dzieł jest tryptyk “Ogród rozkoszy ziemskich”.

Malarzem podobnego nurtu był Pieter Bruegel, tworzący w XVI wieku. Malował obrazy o tematyce rodzajowej, przedstawiające życie holenderskich chłopów. Jego obrazy tworzą sekwencje scen, które zawierają również symboliczne i fantastyczne elementy jak u Boscha. Malarzami byli również jego synowie Piotr i Jan.

W XIX wieku, pojawienie się fotografii, zmusiło artystów do szukania innych środków wyrazu niż naśladowanie rzeczywistości. Pojawili się wówczas impresjoniści, którzy zerwali z realistycznym malarstwem nauczanym w ówczesnej akademii i skupili się na uchwyceniu wrażeń wizualnych. Jak każda rewolucyjna zmiana, początkowo nie spotkali się z przychylnym przyjęciem. Do kierunku tego należeli tacy sławni malarze jak: Claude Monet, Edouard Manet, Auguste Renoir, Camille Pissarro, Paul Cezanne czy też Edgar Degas. W Polsce impresjonizm reprezentował Władysław Podkowiński.

Hiszpański, XX-wieczny malarz, Pablo Picasso, ma tyle zwolenników co przeciwników. Jego twórczość przechodziła wiele etapów, w czasie których poszukiwał najlepszej metody ekspresji. Geometryczne kształty i deformacje stworzyły nurt zwany kubizmem. Jego najwybitniejsze dzieła to: Guernica i Panny z Awinionu.

Słynni artyści polscy

W Polsce ogromnie cenieni byli zagraniczni twórcy. Jednak wśród rodzimych malarzy, mamy również znane nazwiska twórców, którzy pozostawili po sobie wybitne działa. W Polsce rozwijało się głównie malarstwo portretowe i trumienne, którego autorzy pozostali anonimowi. Do największego rozkwitu sztuki doszło w czasie zaborów, kiedy to malarstwo stało się także metodą przechowania tożsamości narodowej. Wielu malarzy polskich tworzyło na emigracji, gdyż w takich ośrodkach sztuki jak Paryż czy Monachium, mogli studiować na akademii czy też szukać nauczycieli.

Najwięksi malarze polscy:

 • Jan Matejko,
 • Henryk Siemiradzki,
 • Józef Brandt,
 • Olga Boznańska,
 • Tamara Łempicka,
 • Juliusz Kossak i Wojciech Kossak,
 • Aleksander Gierymski,
 • Józef Chełmoński.

Najbardziej znanym malarzem polskim jest niewątpliwie Jan Matejko, twórca monumentalnych obrazów historycznych, upamiętniających głównie ważne momenty w dziejach Polski, jak na przykład: Bitwa pod Grunwaldem, Konstytucja 3 maja, czy Stańczyk.

W XIX wieku tworzyli również bardzo modni ówcześnie twórcy malarstwa historycznego: Józef Brandt i Henryk Siemiradzki. Brandt specjalizował się w scenach batalistycznych i konnych z polskich kresów. Malował głównie kozaków, walki, targi koni i egzotyczne bazary. Natomiast Henryk Siemiradzki skupił się na scenach z czasów starożytnego Rzymu i antyku. Ogromnym powodzeniem cieszyły się jego sielanki rzymskie, przedstawiające sielskie życie starożytnych Rzymian na tle bogatego krajobrazu. Malował też martyrologię pierwszych chrześcijan, jak na obrazie “Dirce chrześcijańska”.

Jednym z najbardziej znanych obrazów polskich jest Pomarańczarka, Aleksandra Gierymskiego. Ten XIX-wieczny malarz realista, starał się wydobyć tajemnicę światła na swoich obrazach. Wybitnym malarzem był również jego brat, Maksymilian, który tworzył pejzaże i sceny batalistyczne z powstania styczniowego.