Rosyjskie postacie historyczne - biografie, nazwiska, znaczenie, osiągnięcia

Historia Rosji przyniosła wiele postaci historycznych, których biografia jest różnie oceniana przez historię. Mamy tu wybitnych, ale też bezwzględnych polityków jak Iwan Groźny czy Katarzyna II, którzy położyli podwaliny pod Imperium Rosyjskie. Ale mamy też postacie twórców komunizmu jak Lenin czy Stalin. Historia Rosji notuje wybitnych wodzów jak Aleksander Suworow i Michaił Kutuzow. Dowiedz się jakie postacie historyczny wywarły największy wpływ na historię Rosji.

Jakie rosyjskie postacie historyczne miały największy wpływ na dzieje Rosji

Zastanawiając się jakie postacie historyczne wywarły największy wpływ na historię Rosji, można wymienić wybitnych polityków i władców jak Iwan Groźny, Piotr I Wielki czy Katarzyna II. Ogromny wpływ na dzieje Rosji mieli też przywódcy bolszewików jak Włodzimierz Lenin i Józef Stalin, którzy drogą terroru i dyktatury podporządkowali sobie naród rosyjski i zepchnęli go na 74 lata w mroki komunizmu.

Kontrowersyjne postacie w historii Rosji jak Iwan Groźny i Grigorij Rasputin kojarzą się z terrorem i upadkiem. Pierwszy z nich znany jest z niebywałego terroru i śmierci w męczarniach tysięcy ludzi. Położył on jednak podwaliny pod imperium rosyjskie znacznie rozszerzając jego terytorium i ograniczając wpływy bojarów. Znaczenie tego drugiego upatruje się w upadku caratu, gdyż obwiniano go za niepopularną politykę ostatniego cara Rosji. Rasputin, zwykły rosyjski chłop, wizjoner i znachor, był człowiekiem, który łagodził problemy zdrowotne chorego na hemofilię carewicza. Był człowiekiem powszechnie znienawidzonym z powodu jego rozwiązłego życia oraz wpływu jaki miał na carycę. Pośrednio przyczynił się do upadku caratu i wybuchu rewolucji październikowej.

Słynni władcy i politycy w porządku chronologicznym:

  • Ruryk,
  • Aleksander Newski,
  • Iwan Groźny,
  • Borys Godunow,
  • Piotr I Wielki,
  • Elżbieta Romanowa,
  • Katarzyna II Wielka,
  • Grigorij Rasputin,
  • Włodzimierz Lenin,
  • Józef Stalin.

Co ciekawe w historii Rosji duże dokonania miały także kobiety. W XVII i XVIII wieku władzę sprawowało aż 6 kobiet. Pierwsza z nich Zofia Romanowa była tylko regentką sprawującą władzę w czasie małoletności Piotra I. Jej biografia świadczy jak trudno jest kobiecie utrzymać się przy władzy. Rządziła niepodzielnie 7 lat, dbała o rozwój gospodarki i ekspansję na wschód. Próbowała przejąć władzę carską jednak zamach stanu nie powiódł się i Zofia spędziła resztę życia zamknięta w klasztorze. Po bezdzietnej śmierci Piotra I panowały 5 caryc i regentek: Katarzyna I (caryca w latach 1725 - 26), Anna Piotrowna (regentka w latach 1727 - 28), Anna I Iwanowna (caryca w latach 1730 - 40), Elżbieta I Piotrowna (caryca w latach 1741 - 1762) i Katarzyna II (caryca w latach 1762 - 1796).

Rosyjskie postacie historyczne - władcy, ich biografia, dokonania i znaczenie

Iwan Groźny - jego osiągnięcia i znaczenie dla Rosji

Iwan Groźny panujący w latach 1533–1584 słynie głównie z niewyobrażalnego terroru jaki wprowadziły jego rządy. Czy jego okrucieństwo wynikało z dzieciństwa na dworze pełnym intryg i zabójstw, czy z żalu po stracie ukochanej żony, czy też był to wynik zaawansowanego syfilisu? Czy nagłe porzucenie władzy było zręcznym posunięciem politycznym, czy też objawem choroby psychicznej? Czy też celem jego polityki było ograniczenie władzy bojarów? Z jego rozkazu stracono w okrutny sposób tysiące ludzi.

Iwan Groźny prowadził politykę rządów silnej ręki. Przyjął tytuł Cara stając się spadkobiercą cesarzy bizantyjskich. Był człowiekiem wykształconym i intelektualistą. Pisał utwory religijne, wspierał rozwój sztuki. Za jego czasów w Rosji pojawił się druk. Umocnił Rosję i rozszerzył jej terytorium na wschodzie zdobywając chanat krymski i astrachański. Prowadził nieudane walki z Polską i Litwą. Śmierć Iwana Groźnego w roku 1584 i rządy jego słabego syna spowodowały okres walk o władzę zwanym “Wielką Smutą”, której kres położyło obranie na cara pierwszego Romanowa.

Piotr I Wielki i jego wpływ na dzieje Rosji

Piotr Wielki wstąpił na tron jako dziecko i zdobył pełnię władzy usuwając i osadzając w klasztorze swoją ciotkę Zofię. Car Piotr był człowiekiem wykształconym i rządnym władzy. Aby zdobyć wiedzę i doświadczenie udał się w podróż po krajach zachodnich, gdzie niejednokrotnie w przebraniu zwykłego marynarza uczył się różnych zawodów.

Zamierzał zreformować Rosję na wzór państw zachodnich. Kazał poddanym zgolić brody i ubierać się w stylu europejskim. Jego największe osiągnięcia to zwycięstwa w wojnie północnej i zdobycie szerokiego dostępu do Bałtyku i rozwoju floty. Zbudował nowoczesne miasto Sankt Petersburg i przeniósł tam stolicę. Jak wielu władców rosyjskich nie miał szczęścia do następców. Przyczynił się do śmierci swojego nieudanego syna. Zaś po nim władzę sprawowała jego żona jako caryca Katarzyna I.

Katarzyna II - biografia i dokonania

Caryca Rosji od 1762 do 1796, doszła do władzy drogą zamachu stanu, w wyniku którego obalono jej męża. Katarzyna II znana jest przede wszystkim z dokonania rozbiorów Polski oraz z rządów silnej ręki i kontynuowania polityki reform Piotra I. Za jej panowania terytorium Rosji rozszerzyło się aż do końca Azji po Kamczatkę i rozciągnęło się na Alaskę, zaś na południu po Krym.

Katarzyna II dbała o szkolnictwo, poprawiała los chłopów, zwiększyła prawa mieszczan. Co do kobiet na tronach, często sądzi się, że w rzeczywistości rządzili za nie mężczyźni. Co do Katarzyny II to historycy zgadzają się, że rządziła sama, zaś książe Potiomkin, jej długoletni kochanek, a być może mąż, był tylko wykonawcą jej woli, doradcą i wodzem wojsk. Katarzyna i Potiomkin stanowili tandem, który rozszerzył panowanie Rosji na południe aż po Krym. Książe Taurydzki planował objęcie tronu Polski, jednak plany te przerwała jego śmierć.

Słynni naukowcy, ludzie sztuki i techniki

Wśród rosyjskich postaci historycznych na czoło wysuwają się słynni kosmonauci. Jurij Gagarin był pierwszym człowiekiem, który poleciał w kosmos. W roku 1961 odbył lot na statku kosmicznym po orbicie satelitarnej ziemi. Pierwszą kobietą, która poleciała w kosmos była Walentyna Tierieszkowa. Odbyła ona lot w kosmos w roku 1963.

Wielki osiągnięcia dla kultury światowej mają słynni, rosyjscy ludzie sztuki jak pisarze: Lew Tołstoj, Fiodor Dostojewski, Michaił Bułhakow czy Vladimir Nabokov, muzycy: Piotr Czajkowski, Igor Strawiński, Sergiusz Rachmaninow oraz malarze: Andriej Rublow, Ilja Riepin, czy Iwan Szyszkin.