Przebieg ważnych wydarzeń historycznych - przyczyny, opis, znaczenie, konsekwencje

Historia się powtarza i wiele zjawisk ma podobne przyczyny, przebieg i skutki jak kiedyś. Jedni mówią, że historia wiele uczy o przyczynach współczesnych zjawisk i pozwala ich uniknąć w przyszłości. Inni mówią, że historia uczy tylko tego, że nigdy nikogo niczego nie nauczyła. Jest to częściowo prawda, gdyż tragiczne wydarzenia, jak wojny i ludobójstwa, powtarzają się i nie umiemy im zapobiec. Jednak badanie historii daje nadzieję, że kiedyś będziemy potrafili zapobiegać tragicznym wydarzeniom.

Jak badamy wydarzenia historyczne w Polsce i na świecie

Po co badamy genezę, przebieg i skutki wydarzeń

Historia nie jest nauką przebrzmiałą, badającą nudne, stare dzieje, które nie mają już żadnego znaczenia. Informacje na temat historii, nie tylko pozwalają poznać tok dziejów, lecz także umożliwiają przeanalizowanie przyczyn zjawisk i unikanie ich w przyszłości przykrych konsekwencji. Ponadto badanie historii pozwala przeanalizować zjawiska, jakie dzieją się obecnie, gdyż mają one swoje źródła w przeszłości.

Wydarzenia historyczne analizowane są, tak aby uzyskać opis ich przyczyny, przebiegu i skutków. Szczególnie ważne jest zbadanie przyczyn zjawisk, gdyż pozwala ono zrozumieć dlaczego do danego zjawiska doszło. Badanie genezy pozwala wykryć dlaczego i po co, doszło do danych wydarzeń. Wyjaśnienie przyczyn jest najtrudniejsze, gdyż niejednokrotnie przyczyny są ukryte. Mogą działać siły tajne, jak spiski, tajne układy, czy też niejawne grupy interesów. Nierzadko działają przyczyny pośrednie, które trudno jest zauważyć i połączyć z danym wydarzeniem. Bardzo często nie zauważa się działania sił przyrody, klęsk żywiołowych, wyjałowienia ziemi czy katastrofy ekologicznej, gdyż zjawiska te często wywołują skutki po latach lub w dużej odległości.

Historycy badają także skutki wydarzeń, które mogą być bezpośrednie i łatwe do zauważenia, jak na przykład upadek gospodarczy, lecz mogą być także długofalowe i nie od razu zauważalne. Skutki wojen są zawsze tragiczne, gdyż giną ludzie, a mienie zostaje zniszczone. Nie zawsze zaś widać skutki przeobrażeń kulturowych i obyczajowych, których konsekwencje mogą być tragiczne w długiej perspektywie czasowej.

Jak badamy przebieg wydarzeń historycznych na świecie i w Polsce

Badając przebieg ważnych wydarzeń historycznych uzyskujemy ważne informacje, które pozwalają odkryć przyczyny oraz umożliwiają prześledzenie jakie działały siły i w jakim momencie się włączyły do biegu wydarzeń. Opis toku wydarzeń pozwala uzyskać takie informacje, jak:

  • co się stało,
  • co uznajemy za początek danego wydarzenia,
  • gdzie i kiedy dane wydarzenie miało miejsce,
  • w jaki sposób przebiegał tok wydarzeń,
  • jacy ludzie czy grupy ludzi brały w nim udział i na którym etapie dołączali do wydarzeń,
  • jakie były etapy danego wydarzenia,
  • w jaki sposób tok wydarzeń był ze sobą powiązany, jak wydarzenia wypływały jedno z drugiego,
  • jak doszło do rozwoju wydarzenia, kiedy nastąpił punkt kulminacyjny czy eskalacja, oraz kiedy wydarzenie zaczęło wygasać,
  • kiedy nastąpił koniec danego wydarzenia.

Żadne wydarzenie nie dobywa się od razu i nie jest z niczym powiązane. Zawsze występuje cały tok zdarzeń, które można podzielić na etapy. Wydarzenia wynikają jedno z drugiego i wzajemnie na siebie oddziałują. Badając tok wydarzeń i poszczególne etapy, możemy ustalić przyczyny i siły biorące w nich udział. W historii nie ma czegoś takiego jak przypadek. Pomijając działania sił nadprzyrodzonych, których badanie jest bardzo trudne, a nawet niemożliwe, zawsze działają ludzie lub przyroda. Niejednokrotnie wynik jakiejś bitwy jest nieoczekiwany i wydaje się, że zadziałał przypadek. Jednak zawsze jest to działanie ludzkie lub przyrodnicze. Działanie ludzkie może polegać nie tylko na planowaniu, na przewidywaniu lub braku przewidywania, lecz także na zauważaniu lub niezauważaniu okazji oraz korzystaniu z nich lub nie. Przebieg wydarzeń może zmienić również błąd ludzki, niewystarczająca wiedza, czy na przykład źle wybrane pole bitwy. Nigdy nie działa przypadek.

Przebieg ważnych wydarzeń historycznych na świecie i w Polsce

Przebieg ważnych wydarzeń historycznych obrazują znaczące bitwy, które niejednokrotnie zmieniały dzieje świata. Opis tych bitew wskazuje jak wiele czynników wpływa na sukces czy klęskę. Przykładem niezwykłego przebiegu zdarzeń jest bitwa pod Azincourt w roku 1415. W bitwie tej wyniszczone głodem i chorobami, zmęczone i mniej liczne siły Anglików pokonały doskonale uzbrojone, wypoczęte i znacznie liczniejsze siły Francji, która w tej bitwie straciła ogromne siły i trzon rycerstwa.

Król angielski z braku pieniędzy zaciągnął tańszych, wolnych chłopów, tak zwanych yeomenow, uzbrojonych w łuki. Stanęli oni na przeciw dobrze uzbrojonego zaciężnego rycerstwa francuskiego, które teoretycznie powinno ich zmasakrować. Deszcz, jednak zmienił pole bitwy w bagno, w którym zaciężni rycerze ugrzęźli nie mogąc się poruszać. Spodziewali się łatwego zwycięstwa i byli przygotowani na walkę z równymi sobie, którzy będą raczej brać do niewoli dla okupu niż zabijać. Tymczasem trafili na chłopów, rządnych szybkiego rabunku i nie mających oporu przed zabijaniem rycerzy.

Przykładem, jak znaczące wydarzenia wpływają na bieg historii, jest przebieg kampanii napoleońskiej w Rosji. Mimo że główne bitwy pozostały nierozstrzygnięte, wojska napoleońskie niczego nie uzyskały. Do dziś historycy zastanawiają się nad przebiegiem tych zdarzeń i nie rozumieją dlaczego Napoleon nie zarządził postoju, w celu przezimowania, przegrupowania wojsk i zdobycia zaopatrzenia. Mimo braku zaopatrzenia, niemożliwości zapewnienia armi wypoczynku oraz mimo epidemii tyfusu, parł naprzód ku klęsce.