XVIII wiek - najważniejsze wydarzenia i postacie historyczne

Wiek oświecenia, kiedy to ludzie uwierzyli w potęgę rozumu, oznacza ogromny rozkwit kultury i techniki, jak również przełom w dziedzinie medycyny. Wiek XVIII to okres walk o hegemonię w Europie oraz wiek wydarzeń, które wstrząsnęły historią jak rewolucja francuska czy wyzwolenie Stanów Zjednoczonych. Poznaj najważniejsze wydarzenia historyczne, daty, które zmieniły bieg historii i postacie, które wpłynęły na dzieje świata.

XVIII wiek - najważniejsze daty i wydarzenia historyczne

18 wiek zaznaczył się w historii jako epoka oświecenia, kiedy to światłem rozjaśniającym drogę do prawdy miał być rozum ludzki. Wiek ten odrzucał objawienie Boże na rzecz tego co człowiek jest w stanie doświadczyć i pojąć rozumem. Wiara w moc rozumu ludzkiego spowodowała rozwój nauk ekonomicznych i politycznych, sekularyzację oraz powstanie monarchii oświeconych oraz prób stworzenia rządów ludu.

Historia 18 wieku w Europie oznacza głównie walkę o wpływy i terytoria. W Europie środkowej dobiega długa seria wojen o hegemonię wokół Bałtyku. W wojnie tej biorą udział wszystkie państwa zlokalizowane wokół Bałtyku, głównie Szwecja, Rosja, Prusy i Rzeczpospolita. Przełomowym momentem stała się bitwa pod Połtawą w 1709 roku, kiedy to wojska Piotra I pokonały Szwedów. Król Karol XII poniósł śmierć w 1718 roku. Efektem tej wojny było znaczne osłabienie Szwecji i Polski, które przestały się liczyć w Europie. Wielkim wygranym stała się Rosja stająca się hegemonem w Europie środkowo-wschodniej.

W XVIII wieku duże znaczenie zaczyna odgrywać Wielka Brytania, która powstała w wyniku unii angielsko-szkockie w 1707 roku. Bezpotomna śmierć Karola II, ostatniego Habsburga na tronie hiszpańskim rozpoczyna wojnę o sukcesję hiszpańską (1702-1714). Hiszpania nie została podzielona i jej kolonie pozostały nietknięte. Natomiast duże korzyści odnotowała Wielka Brytania, która zdobyła Gibraltar i koncesje handlowe w koloniach hiszpańskich i portugalskich. W 1756 konflikt między Anglią i Francją o kolonie amerykańskie przerodził się w wojnę siedmioletnią, która ugruntowała dominację Wielkiej Brytanii na morzach świata na kolejne 150 lat.

XVIII wiek oznacza dla Wielkiej Brytanii utratę kolonii w Ameryce Północnej, gdzie w 1776 roku dochodzi do buntu kolonistów i wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Wojnę tę kończy pokój paryski w 1783 r. kiedy to Brytyjczycy uznali niepodległość USA.

XVIII wiek ma ogromne znaczenie dla Francji, gdzie śmierć Ludwika XIV w 1715 roku osłabiła monarchię absolutną. W 1789 roku wybucha rewolucja francuska, podczas której ścięto króla Ludwika XVI. Pod koniec XVIII wieku rozpoczyna się kariera Napoleona Bonaparte, który obejmuje dowództwo nad wojskami walczącymi w Italii i Egipcie, zaś w 1799 dokonuje zamachu stanu i staje się władcą Francji.

Najważniejsze postacie historyczne żyjące w 18 wieku

Historia XVIII wieku zaznacza się jako wzmocnienie roli Rosji, gdzie pojawiają się postacie wybitnych władców. Piotr I Wielki przeniósł stolicę do Petersburga i przeprowadził szereg reform wewnętrznych. Co ciekawe w tym wieku duże znaczenie miały rządy kobiet. Panowały wtedy aż 4 caryce żyjące w 18 wieku. Elżbieta Romanowa, córka Piotra I, wspierała kulturę, zabroniła stosowania tortur i kary śmierci oraz krzywdzenia zwierząt. Przez 34 lata bezwzględną władczynią była Katarzyna II, która zmodernizowała państwo i znacznie rozszerzyła granice Rosji.

Historia XVIII wieku zapisała się rządami kobiet. Kolejną kobietą na tronie była Maria Teresa cesarzowa Austrii od 1745 do 1780. Dokonała szeregu reform jak reforma podatkowa i sądownicza.

18 wiek - najważniejsze wynalazki, kultura i sztuka

W XVIII wieku rozpoczęła się rewolucja przemysłowa zapoczątkowana wynalezieniem maszyny parowej przez Jamesa Watta w 1783 r. Zaczęto oświetlać miasta. Pierwsze gazowe oświetlenie pojawiło się w 1786 r. w Würzburgu w Niemczech. W 1783 roku we Francji wprowadzono kilogram jako miernik wagi. Koniec XVIII wieku zapoczątkował erę lotnictwa, gdyż w 1785 r. odbył się pierwszy lot balonem przez kanał La Manche.

Pod koniec XVIII wieku dokonał się przełom w dziedzinie medycyny czyli powstanie szczepionek, które zahamowały choroby dziesiątkujące ludność. Na początku XVIII wieku zaczęto stosować wariolizację polegającą na przenoszeniu wydzieliny ropnej lekko chorych na zdrowych pacjentów. Pod koniec XVIII wieku Edward Jenner wprowadza w Anglii szczepienia ochronne przeciw ospie, szczepionką wytworzoną z wirusa krowianki.

Wiek XVIII zaznaczył się również kultury i sztuki. Tworzyli wówczas wybitni kompozytorzy jak Jan Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, czy Wolfgang Amadeus Mozart. W dziedzinie malarstwa znajdujemy takie znakomite postacie jak: Marcello Bacciarelli, François Boucher, Canaletto, Thomas Gainsborough czy też Jean Chardin.

Polska w 18 wieku - najważniejsze daty i wydarzenia

Już na początku 18 wieku Polska staje się terenem walk podczas wojny północnej i rywalizacji między Augustem II Mocnym i Stanisławem Leszczyńskim. Polska wychodzi z tej wojny zrujnowana gospodarczo, coraz bardziej pogrążona w chaosie i uzależnieniu od Rosji.

Sytuacji gospodarczej i politycznej nie dało się uratować przez próby wprowadzenia reform czy konstytucję 3 maja z roku 1791. Koniec XVIII wieku oznacza dla Polski upadek i utratę niepodległości. W latach 1772, 1793 i 1975 doszło do 3 rozbiorów Polski pomiędzy Rosję, Austrię i Prusy.